Prvi specijalizirani centar za holističku detoksikaciju

Načela holističke detoksikacije

Holistička detoksikacija čisti, podržava, njeguje i educira. Njena zadaća je pomiriti razlike suvremenog života i života prije, te povratiti prirodno stanje čovjeka u što je moguće većoj mjeri.

U prirodi postoji sklad, red i ravnoteža. Zakoni koji vrijede u prirodi u potpunosti su primjenjivi na svaki dio života čovjeka, na zdravlje, posao, brak, u biti su jedinstveni model za sve.

Američki Indijanci o životu, zdravlju i unutarnjem ispunjenju učili su od prirode, bili su stopljeni s njom. Promatrali su zvijezde, mjesec, sunce, vjetar, životinje i biljke i sve ono što su uvidjeli, primjenjivali su na svoje živote. I djelovalo je. Vremena se jesu promijenila, ali zakoni prirode ostali su isti.

“Mudri su bili stari Lakote. Znali su da kad se čovjek udalji od prirode, njegovo srce postaje tvrdo...“ Medvjed Koji Stoji, poglavica Oglala Siouxa

Da bi bili zdravi, sretni i vodili život kakav želimo, nužno je poznavati barem osnovne zakonitosti i principe prirode. Spomenut ćemo neke od njih, a na kojima se ujedno zasniva holistička detoksikacija.

Temeljni zakon prirode - sve se odvija ciklički

Indiosi su model prirode i njenih zakona preslikali na kružni oblik i nazvali ga medicinski kotač. I danas se ljudi diljem svijeta služe njime kako bi postigli razumijevanje prirode, njenih ciklusa, životnih događaja te ih primjenjivali za unaprjeđenje svog života.

Mi ćemo se ovdje osvrnuti na ciklus detoksikacija/retoksikacija koji se također odvija ciklički, a priroda nas uči kako ih uravnotežiti.

Zna se da bez vode nema života. Voda čini 70 % planete, a isti postotak vode čini ljudsko tijelo. Voda u prirodi kruži, baš poput krvi u našem tijelu. Koristi se u detoksikaciji i pomaže izmjenu tvari i izbacivanje štetnog sadržaja. Ljudska krv je 90 % sačinjena od vode, mozak 85%, čak i kosti sadrže oko 30% vode. To su sve nevjerojatni sustavi koji sudjeluju u prijenosu, primanju i slanju energije i informacije do ostalih organa i dijelova tijela. Onečišćavanjem i narušavanjem ovih tokova dolazi do blokada i katastrofe, baš kao i u prirodi. Holistička detoksikacija nastoji vratiti prirodnu ravnotežu.

„Sve što Indijanac radi je u krugu, a to je zato što snaga svijeta uvijek djeluje u krugovima, i sve pokušava biti okruglo. Nebo je okruglo, čuo sam da je i Zemlja okrugla, a takve su i sve zvijezde. Vjetar, kad je najmoćniji, vitla. Ptice grade gnijezda u krugovima, jer njihova je vjera ista kao i naša. Čak i godišnja doba u svojoj izmjeni čine veliki krug i uvijek se ponovo vraćaju tamo gdje su bila. Čovjekov život je krug od djetinjstva do djetinjstva. I tako je u svemu u čemu se kreće snaga.“
Crni Los, Oglala Sioux

Energija ne može nestati, može se samo transformirati

Četiri glavna stupa holističke detoksikacije uključuju fizički, mentalni, emocionalni i duhovni nivo. Niti jedan nije važniji od drugoga, jedan nivo iscjeljuje drugi, jednako kao što to biva u prirodi.

Univerzalna životna energija ima svoju kružnu putanju, ulazi u biće preko duhovne razine, transformira se i prelazi na mentalni nivo. U mentalnom nivou energija prolazi kroz obradu. Ta je energija poput stranog jezika, ako u prijevodu dođe do greške, sljedeći nivo dobiva neispravnu informaciju. Tako oblikovana informacija pretače se na emocionalni nivo. I sada postaje jasnije zašto toliki utjecaj mentalni dio ima na emocije. Svjesno do zdravlja - potpuno opravdava ovaj proces jer ako radimo na svjesnosti možemo utjecati na mentalno-emocionalnu vezu i time postići neslućene granice vlastitog rasta i razvoja.
Emocije pak stvaraju biokemijske procese u organizmu i tako fizičko tijelo prima dodatne informacije koja mu ili štete ili mu čine dobro, a putem krvi i limfe kruže od organa do organa i ostalih dijelova tijela.

Kada se za nekoga kaže da je vitalan, to znači da nema zastoja energije i prevođenje uredno funkcionira. Kada ne postoji zastoj osoba je zdrava i dobro se osjeća. Ovo je dio kruženja energije, a da bi se energetski krug zatvorio višak energije vraća se obrnutim slijedom od onoga kako je došao u čovjekovo tijelo. Ovaj energetski krug ne nestaje, on kruži i transformira se s nivoa na nivo.

Iz toga proizlazi da kada se pojave poremećaji na fizičkom tijelu, oni su ponajprije rezultat promjena na višim razinama. Čovjek svojim odnosom prema sebi i drugima, ovaj kružni tok može destabilizirati, čime se narušava provodljivost i čistoća te prijelaz energije s razine na razinu. Zbog toga se i kaže da se čovjek razboli prije nego što se razboli njegovo tijelo. To mnogo govori o tome gdje bi proces oporavka trebao biti usmjeren.

Sve je povezano

Sve na svijetu je povezano i sve utječe jedno na drugo. Ako u prirodi jednu stvar samo pokušamo promijeniti to će izazvati niz promjena u ekosustavu. Priroda nikada ne griješi, a kada čovjek pokuša mijenjati prirodu i njene zakone, dolazi do prirodne katastrofe, tako je i s tijelom. Ako se pobliže pogleda veza misli i emocija na organizam, vidjet ćemo da u mozgu postoje centri koji upravljaju funkcijama koje su povezane sa svim dijelovima tijela. Može se zaključiti da je tijelo pozornica svih događaja na višim razinama. Simptomima tijelo poručuje na unutarnji konflikt koji stoji u pozadini. Pokuša li se gledati kroz prljave naočale, manja je mogućnost da ćemo pronaći ono što tražimo. Da bi se konflikt osvijestio potrebno je raščistiti put do njega. Osvješćivanje konflikta najčešće vodi prevladavanju simptoma.

Sve se neprestano mijenja

Možda je ovo razlog zašto se ljudi toliko boje životnih promjena. U ovakvom užurbanom svijetu promjene se događaju još brže, čime raste i nastojanja ljudi za većom stabilnošću i kontrolom. No čak i kada uložimo napore da to postignemo, život šalje impuls koji nas okrene naglavačke. Odnos zdravlje /bolest podliježe ovom prirodnom zakonu. Ako ne idemo prema boljemu, smjer kretanja je prema nazadovanju. U svakom slučaju, bitno je za razumjeti da zdravlje nije statično, ono nije mjesto na koje trebamo stići, zdravlje je nešto čemu uvijek iznova trebamo težiti. Između dvije krajnosti je tzv. staza po kojoj vibriramo i živimo. Ako se ne nalazite tamo gdje biste željeli, nastojte mijenjati smjer, pa čak i kad je to jako teško.

Ne postoji reakcija bez prethodne akcije

Sve što odaberemo, odabrali smo s razlogom i ne treba žaliti za prošlim odabirima jer upravo su se tim odabirom nesvjesno osigurali idealni uvjeti za nešto što je tada trebalo naučiti. Sva negativna iskustva koja se prođu kroz život, veoma su poučna. Ne postoji dobar i loš izbor. Kada se osoba razboli, ona tada reagira na akcije koje su prethodno učinjene, a isto je za bilo koju drugu životnu situaciju. To može govoriti o konfliktu na višim razinama. Uz niz dobivenih znakova, ako se nisu poduzeli koraci za promjenom, tijelo će se zahtijevati naglu promjenu smjera kretanja. Ne oklijevajte, pružite mu to na vrijeme, pružite mu to kada vas prvi put zatraži. Tijelo zna što želi, i treba mu više vjerovati, ono radi za vas, a ne protiv vas.

Ako nešto ne vidimo, ne znači da ne postoji. Ako o nečemu ne znamo, ne znači da nije vrijedno

Ako čovjek stoji sam na nekom mjestu vidjeti će samo ono što je ispred njega, iza sebe neće vidjeti. Znači li to da iza njega ništa ne postoji? Ako ispred njega stoji osoba koja mu govori o tome što je iza njega, treba li mu vjerovati i uzeti to kao moguće? Bergson je rekao:“Oko vidi samo ono što um može razumjeti.“ - Svaka osoba promatra svijet iz drugačije perspektive. Da bismo vidjeli širu sliku moramo se okrenuti, moramo naučiti slušati i čuti druge oko sebe. Tako je i u životu i brojim situacijama na koje nailazimo. Kornjača ne može vidjeti svijet očima orla, niti orao ne može vidjeti svijet očima kornjače. Da bismo razumjeli prirodu, život, događaje, odnos zdravlje/bolest i ljude, moramo prvo promijeniti sebe. Priroda nas uči da ne osuđujemo, nego da prihvaćamo i poštivamo razlike te da učimo jedni od drugih.

"Poštovanje znači slušati dok se svakoga ne sasluša i ne shvati; tek je tada moguća ravnoteža i harmonija – cilj indijanske duhovnosti."
Poglavica Dave, djed Crvenog Psa, Oglala Sioux

Sve ima svoju svrhu

Sve ima svoju svrhu. Ako smo u nevolji, bolesti ili nezadovoljni, možda smo neko vrijeme kršili prirodne zakone ili je u nekom trenutku života nastupio veći konflikt koji nije riješen na višim razinama. Konfliktu tada jedino preostaje izaći u obliku fizičkih poteškoća gdje će osobu primoriti da se vrati natrag i riješi konflikt.

"Sve na zemlji ima svoju svrhu, svaka bolest biljku koja je liječi, a svaki čovjek poslanje. Ovo je indijansko učenje o postojanju."
Žalosna Golubica (Christine Quintasket), Salish

Slušamo li sebe iznutra i idemo li tim putem tijelo će se rado pridružiti i podržati nas u našim naumima. Tijelo želi čovjeku služiti, zato je tu. I najmanja sila pruža otpor. Danas se u svijetu koristi puno sile. Velika je šteta da se često zbog straha od odgovornosti i moći koja je u svakome od nas, odričemo vlastitih snaga i prepuštamo drugima da odlučuju o našim životima.

Idemo li za svojom životnom svrhom i podržavamo li svoje tijelo tada ostvarujemo svoje poslanje. Omogućimo li si to, otvaramo si vrata za zdrav i skladan život.

Slušaš li ritam srca - znat ćeš.

Rezervirajte termin za stručno savjetovanje