Prvi specijalizirani centar za holističku detoksikaciju

Treba li mi detoksikacija?

Ako niste sigurni dali Vam je detoksikacija potrebna, prođite kroz ovih sedam pitanja.
Pomoćna pitanja pružaju smjernice koje će dovesti do jasnijeg odgovora.

Ako ste na više od tri odgovora odgovorili potvrdno, detoksikacija bi Vam koristila.

Imate li dodatnih pitanja, rado ćemo na njih odgovoriti – kontaktirajte nas.

Rezervirajte termin za stručno savjetovanje