Prvi specijalizirani centar za holističku detoksikaciju

Dijagnostika funkcionalnog stanja organizma

Biofizikalna funkcijska medicina jedna je od najmlađih grana moderne medicine. Spoj je znanja suvremene zapadne medicine, moderne biofizike, tradicionalne energetske medicine i visoko sofisticirane elektronske tehnologije. Osnovna mjerila za procjenu stanja organa i organskih sustava su biofizička obilježja, čijim se poznavanjem omogućuje proširenje predodžbe o patofiziološkim procesima na staničnoj razini.

"Sve stvari imaju frekvenciju i vibraciju."
- Nikola Tesla

Primarni cilj biofizikalne medicine je suptilnim dijagnostičkim metodama otkrivati energetske uzroke bolesti i njihov utjecaj na funkciju i morfologiju organa i organskih sustava. Zahvaljujući visokoj osjetljivosti otkrivanja i određivanja funkcionalnih odstupanja u početnim fazama njihova nastojanja, omogućeno ih je različitim prirodnim tehnikama i terapijama iskorektirati te neutralizirati same uzroke koji su do njih doveli.

Na tim temeljima i spoznajama, grupa vrhunskih ukrajinskih stručnjaka razvila je dijagnostičko-terapijski uređaj PSI Vector DiaCor koji omogućuje procjenu zbirnih psihofizioloških značajki pojedinih organa i sustava na staničnoj razini u njihovom funkcionalnom skladu s pokazateljima cijelog organizma. Dijagnostika se provodi korištenjem izvoda na stopalima, dlanovima i čelu uz nekoliko uzastopnih mjerenja za vrijeme kojih se obrađuju dobivene informacije i očitavaju srednje vrijednosti specifičnih parametara u obliku numeričkih vrijednosti, boja, slika i grafikona.

Otkrivanje početnih promjena

Većina se zdravstvenih poteškoća u svom ranom razvoju manifestira kao povremene i manje smetnje, a s vremenom se pretvaraju u češće i veće smetnje odnosno specifične simptome bolesti. Zbog sve užurbanijeg životnog stila, sve je važnije uskladiti i djelovati u što ranijem trenutku njihova nastajanja. Svjesnom, odgovornom i pravovremenom brigom o sebi i svom zdravlju moguće je prevenirati veliki broj današnjih modernih bolesti.

Borite li se s kroničnim umorom, ubrzanim starenjem, migrenama, problemima s kožom, nesanicom i drugim poremećajima uzrokovanim unutarnjom neravnotežom, detaljnom analizom moguće je ustanoviti uzrok simptoma na čijoj se osnovi temelje smjernice za optimalni individualnu terapijski plan s najvećom razinom uspješnosti.

Naprednim dijagnostičkim uređajem provjerava se koliko su „informacije“ koje je organizam tijekom života dobivao, utjecale na cjelokupno zdravstveno stanje. Analizom dobivenih informacija omogućuje se detaljan uvid u fizičko, energetsko i funkcionalno stanje cijelog organizma. Promjene na fizičkom tijelu uređaj prikazuje kao stanje organa i organskih sustava na staničnoj razini. Iz takve dijagnostike moguće je uvidjeti uzroke postojećih tegoba te sadašnje energetsko stanje na čijoj osnovi je moguće, čak i prije prve pojave simptoma, prevenirati razvoj budućih zdravstvenih poteškoća.

Vrijednosti i prednosti

Unutar 30 minuta uz visoku preciznost i udobnost pristupa se uvidu u kompletno stanje organizma te detaljno u sve organe i organske sustave. Pritom, sustav bilježi mnoštvo različitih elektrofizioloških parametara kožnih zona koje su na različitim topografskim razinama povezane refleksno, a pomoću segmenata leđne moždine (vrat, torakalni i lumbosakralni dio) i spletom živaca (simpatički i parasimpatički) preko kojih se inerviraju unutarnji organi. Analiza pokazatelja provodljivosti (prikazanih krivuljama) čela, dlanova i stopala koje su ovisne o labilnosti centralnog i vegetativnog živčanog sustava otkrivaju individualne psihofiziološke karakteristike osobe i njene reakcije na različite utjecaje iz okoline.

Korištenjem određenih mjernih kriterija za procjenu, moguće je utvrditi parazitsku, bakterijsku, gljivičnu i virusnu intoksikaciju, odnos egzogenih i endogenih toksina u organizmu te njihov utjecaj na osobu i njeno zdravlje. Otkrivajući odstupanja u organima i organskim sustavima te njihovu toksičnu opterećenost, omogućuje se pravovremeno djelovanje i poduzimanje odgovarajućih preventivnih mjera.

Velika prednost leži i u kontroli, nadzoru i provjeri intenziteta terapeutskih postupaka te napretku kroz terapijski plan što omogućuje maksimalnu prilagodbu osobi, njenom stanju, željama i ciljevima.

Rezervirajte Vaš termin